"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2012 Ngày 11 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
16-05-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 16
11-05-2012 Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền vận động và giám sát trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-05-2012 Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc duyệt Quy hoạch đô thị Đồ án Điều chỉnh Khu dân cư Ninh Tịnh II (thành phố Tuy Hòa). 31
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
16-05-2012 Quyết định số 675/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ. 41
22-05-2012 Quyết định số 711/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. 47
25-05-2012 Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc ủy quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 48
31-05-2012 Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc công nhận trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, huyện Đông Hòa đạt chuẩn quốc gia. 51
06-06-2012 Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 52
06-06-2012 Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 53
33,014,861 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner