"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2012 Ngày 10 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-04-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên. 03
07-05-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí, quy trình xét chọn cá nhân, tổ chức thực hiện các dự án khuyến nông của tỉnh Phú Yên. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-05-2012 Quyết định số 640/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế giao ban báo chí hàng quý trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 45
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
12-04-2012 Quyết định số 537/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 51
12-04-2012 Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 62
02-05-2012 Quyết định số 617/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Sông Hinh đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1. 66
04-05-2012 Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 67
19-04-2012 Chỉ thị số 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 trên địa bàn tỉnh. 68
33,684,541 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner