"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2012 Ngày 04 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-03-2012 Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý. 03
30-03-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-03-2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. 56
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
29-03-2012 Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường THPT dân lập Duy Tân thành Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tư thục Duy Tân. 59
29-03-2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc phòng, chống bệnh Chổi rồng hại cây sắn. 61
33,017,497 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner