"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2012 Ngày 27 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-03-2012 Quyết định số 5/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Biểu giá dịch vụ xe ra, vào bến áp dụng trên địa bàn tỉnh. 03
05-03-2012 Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-02-2012 Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế. 11
24-02-2012 Quyết định số 288/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm thành Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm trực thuộc Sở Y tế. 13
27-02-2012 Quyết định số 290/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 15
05-03-2012 Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên. 24
15-03-2012 Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề: “Làng nghề Rượu Quán Đế”, địa chỉ thôn Bình Thạnh Nam, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu. 29
22-03-2012 Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh. 31
27-03-2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ “Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”. 37
14-03-2012 Kế hoạch số 19/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn. 41
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
23-02-2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2012-2013. 49
20-03-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 52
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner