"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2012 Ngày 22 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-02-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2012 Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc xếp hạng Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 05
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-02-2012 Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 06
08-02-2012 Quyết định số 185/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 14
09-02-2012 Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Hòa Phú, huyện Tây Hòa. 18
15-02-2012 Quyết định số 226/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. 20
20-02-2012 Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 23
21-02-2012 Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc ủy quyền quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Phú Yên. 54
21-02-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn tỉnh”, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và cúm A(H5N1) ở người. 55
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner