"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2012 Ngày 16 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2011 Quyết định số 2186/2011/QĐ-UB về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản tàu thuyền, xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh. (Đăng từ Công báo số 05+06 đến số 07+08). 03
04-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế vận động, đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh. 83
05-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp. 89
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2012 Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc quy định mức quà tặng cho các đối tượng chính sách nhân ngày Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 trong năm 2012. 91
11-01-2012 Kế hoạch số 04/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 94
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2012 Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp các huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên. 117
33,019,156 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner