"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2012 Ngày 06 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012. 04
16-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND về hỗ trợ thêm phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, khu phố và một số đối tượng khác ở cơ sở trong năm 2012. 11
16-12-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp; mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí trông giữ xe đạp, xe máy, mô tô, ô tô, phí vệ sinh, phí chợ trên địa bàn tỉnh. 14
16-12-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND về quy định mức thu học phí tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015. 23
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2011 Quyết định số 2185/2011/QĐ-UBND về việc xác định giá để tính lệ phí trước bạ đối với tài sản đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh. 27
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-12-2011 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012. 31
16-12-2011 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2010. 42
16-12-2011 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về thông qua tổng biên chế hành chính; phê chuẩn tổng biên chế các loại sự nghiệp tỉnh Phú Yên năm 2012. 48
16-12-2011 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 201-2015 và định hướng đến năm 2020. 50
16-12-2011 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên. 53
16-12-2011 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012. 55
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2011 Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Tây Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. 59
28-12-2011 Quyết định số 2226/QĐ-UBND về việc công nhận thành phố Tuy Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. 60
28-12-2011 Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Phú Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. 61
28-12-2011 Quyết định số 2228/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Tuy An đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. 62
28-12-2011 Quyết định số 2229/QĐ-UBND về việc công nhận thị xã Sông Cầu đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. 63
28-12-2011 Quyết định số 2230/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Đồng Xuân đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. 64
28-12-2011 Quyết định số 2231/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Sơn Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. 65
28-12-2011 Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Đông Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. 66
28-12-2011 Quyết định số 2233/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. 67
30-12-2011 Quyết định số 2274/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 68
30-12-2011 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trước, trong và sau tết Nhâm Thìn. 70
33,018,722 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner