"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)






Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2011 Ngày 12 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2011 Quyết định số 1531/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 03
30-09-2011 Quyết định số 1572/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu về đất, hoạt động khoáng sản, xây dựng cơ bản và công tác quyết toán, ghi thu, ghi chi học phí, viện phí trên địa bàn tỉnh. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-10-2011 Quyết định số 1619/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy An trực thuộc UBND huyện Tuy An. 42
07-10-2011 Quyết định số 1620/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hòa trực thuộc UBND huyện Sơn Hòa. 44
07-10-2011 Quyết định số 1621/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đồng Xuân trực thuộc UBND huyện Đồng Xuân. 46
07-10-2011 Quyết định số 1622/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa trực thuộc UBND huyện Đông Hòa. 48
07-10-2011 Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sông Hinh trực thuộc UBND huyện Sông Hinh. 50
07-10-2011 Quyết định số 1624/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa trực thuộc UBND huyện Tây Hòa. 52
07-10-2011 Quyết định số 1625/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa trực thuộc UBND thành phố Tuy Hòa. 54
07-10-2011 Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu trực thuộc UBND thị xã Sông Cầu. 56
07-10-2011 Quyết định số 1627/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa trực thuộc UBND huyện Phú Hòa. 58
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-10-2011 Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 60
33,003,844 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner