"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2011 Ngày 21 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2011 Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND về việc chấn chỉnh việc sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-09-2011 Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh. 06
12-09-2011 Kế hoạch số 65/KH-UBND phát triển thị trường nội địa tỉnh Phú Yên trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2011-2015. 08
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
12-09-2011 Quyết định số 1400/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. 20
12-09-2011 Quyết định số 1401/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. 28
12-09-2011 Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. 117
16-09-2011 Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 119
33,018,702 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner