"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2011 Ngày 09 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2011 Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc chuyển cơ sở vật chất và bộ phận giáo viên THCS của Trường phổ thông cấp 2-3 Sơn Thành về UBND huyện Tây Hòa và đổi tên Trường phổ thông cấp 2-3 Sơn Thành thành Trường THPT Phạm Văn Đồng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 03
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
26-08-2011 Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên. 05
26-08-2011 Quyết định số 1336/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên. 06
31-08-2011 Quyết định số 1343/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Đông Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010. 49
31-08-2011 Quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Tây Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010. 50
31-08-2011 Quyết định số 1345/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Phú Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010. 51
31-08-2011 Quyết định số 1346/QĐ-UBND về việc công nhận thành phố Tuy Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010. 52
31-08-2011 Quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Tuy An giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010. 53
31-08-2011 Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc công nhận thị xã Sông Cầu giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010. 54
31-08-2011 Quyết định số 1349/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Sông Hinh giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010. 55
31-08-2011 Quyết định số 1350/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Sơn Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010. 56
31-08-2011 Quyết định số 1351/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Đồng Xuân giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010. 57
29-08-2011 Chỉ thị số 20/CT-UBND phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”. 58
08-09-2011 Chỉ thị số 21/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012. 61
32,692,962 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner