"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2011 Ngày 26 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-08-2011 Quyết định số 1272/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
16-08-2011 Quyết định số 1273/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 12
05-08-2011 Chỉ thị số 17/2011/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2011 Quyết định số 1241/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh định mức kỹ thuật, suất đầu tư các công trình lâm sinh Dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây nguyên (Dự án FLITCH). 22
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2011 Quyết định số 1245/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Chữ thập đỏ phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 39
11-08-2011 Quyết định số 1246/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Chữ thập đỏ phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 40
11-08-2011 Quyết định số 1247/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Chữ thập đỏ phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 41
11-08-2011 Quyết định số 1248/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Chữ thập đỏ phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 42
15-08-2011 Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại các doanh nghiệp nhà nước, xếp loại Ban giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh trong năm 2010. 43
26-08-2011 Quyết định số 1330/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh. 46
11-08-2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Krông Trai. 58
20-08-2011 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tay chân miệng trên địa bàn tỉnh. 60
12-08-2011 Thông báo số 545/TB-UBND về việc đính chính một số nội dung trong Quyết định số 1153/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 63
33,322,365 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner