"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2011 Ngày 04 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2011 Quyết định số 1188/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2011 Kế hoạch số 56/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. 35
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2011 Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng cao nguyên Vân Hòa tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 54
33,003,786 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner