"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2011 Ngày 28 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2011 Quyết định số 1144/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hoạt động khai thác hải sản, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho người và tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
25-07-2011 Quyết định số 1153/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2011 Quyết định số 1156/QĐ-UBND về việc chuyển cơ sở vật chất và bộ phận giáo viên THCS của Trường phổ thông cấp 2-3 Phan Chu Trinh về UBND thị xã Sông Cầu và đổi tên Trường phổ thông cấp 2-3 Phan Chu Trinh thành Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 26
27-07-2011 Chương trình hành động số 02/CTR-UBND về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Phú Yên. 28
22-07-2011 Kế hoạch số 53/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 24/6/2011 của Tỉnh uỷ về xây dựng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn vững mạnh, làm cơ sở để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương đến năm 2015. 35
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2011 Quyết định số 1145/QĐ-UBND về việc thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. 41
25-07-2011 Quyết định số 1151/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung điểm Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng). 43
25-07-2011 Quyết định số 1154/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2011-2015). 46
25-07-2011 Công văn số 1793/UBND-TH về việc đính chính Kế hoạch số 50/KH-UBND của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước 2011-2015. 59
33,003,937 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner