"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2011 Ngày 22 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2011 Quyết định số 1096/QĐ-UBND về việc duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển-ven biển tỉnh Phú Yên. 02
19-07-2011 Kế hoạch số 50/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2015. 27
21-07-2011 Kế hoạch số 51/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Tỉnh ủy về đầu tư xây dựng một số kết cấu hạ tầng quan trọng và Khu kinh tế Nam Phú Yên, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ phát triển bền vững, giai đoạn 2011-2015. 42
22-07-2011 Kế hoạch số 52/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 60
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
20-07-2011 Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 71
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner