"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2011 Ngày 13 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2011 Quyết định số 1062/2011/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 197/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Phú Yên. 03
11-07-2011 Quyết định số 1089/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Yên. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2011 Quyết định số 1033/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đồng Xuân đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 11
01-07-2011 Quyết định số 1040/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. 33
05-07-2011 Quyết định số 1064/QĐ-UBND về việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 46
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2011 Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 48
07-07-2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. 49
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner