"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2011 Ngày 22 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-06-2011 Quyết định số 959/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2011 Quyết định số 931/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm y tế xã An Mỹ thuộc Phòng Y tế huyện Tuy An. 06
14-06-2011 Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm y tế xã An Nghiệp thuộc Phòng Y tế huyện Tuy An. 07
14-06-2011 Quyết định số 933/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm y tế xã An Ninh Tây thuộc Phòng Y tế huyện Tuy An. 08
14-06-2011 Quyết định số 934/QĐ-UBND 934/QĐ-UBND. 09
14-06-2011 Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm y tế xã Hòa Mỹ Đông thuộc Phòng Y tế huyện Tây Hòa. 10
14-06-2011 Quyết định số 936/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm y tế xã Hòa Trị thuộc Phòng Y tế huyện Phú Hòa. 11
17-06-2011 Quyết định số 966/QĐ-UBND về việc duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi Phú Yên đến năm 2020. 12
17-06-2011 Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 31
17-06-2011 Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 53
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
15-06-2011 Quyết định số 937/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức, quản lý đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra văn bản. 63
33,018,581 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner