"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2011 Ngày 11 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-02-2011 Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 03
01-03-2011 Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm y tế Phường Xuân Thành thuộc Phòng Y tế thị xã Sông Cầu. 05
01-03-2011 Quyết định số 328/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm y tế Phường Xuân Phú thuộc Phòng Y tế thị xã Sông Cầu. 06
01-03-2011 Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm y tế Phường Xuân Yên thuộc Phòng Y tế thị xã Sông Cầu. 07
01-03-2011 Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm y tế Phường Xuân Đài thuộc Phòng Y tế thị xã Sông Cầu. 08
01-03-2011 Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm y tế xã Xuân Thọ 2 thuộc Phòng Y tế thị xã Sông Cầu. 09
10-03-2011 Chương trình hành động số 01/CTR-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 và Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. 10
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-02-2011 Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2010. 35
24-02-2011 Quyết định số 307/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung điểm quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 37
08-03-2011 Quyết định số 393/QĐ-UBND về việc quy định mức chi phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. 50
18-02-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 và tuyển sinh năm học 2011-2012. 55
21-02-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND triển khai thực hiện việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an theo Nghị định 169/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của Chính phủ. 58
28-02-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương. 60
04-03-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm sử dụng điện, cung cấp điện và vận hành hệ thống điện trong mùa khô năm 2011. 62
33,015,451 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner