"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2011 Ngày 21 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-01-2011 Quyết định số 197/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. 03
29-01-2011 Quyết định số 202/2011/QĐ-UBND về việc ban hành biểu giá dịch vụ xe khách ra vào bến áp dụng trên địa bàn tỉnh. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2011 Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc quy định mức quà tặng cho các đối tượng chính sách nhân ngày Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 trong năm 2011. 22
25-01-2011 Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 24
25-01-2011 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Mắt thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 26
25-01-2011 Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Sản - Nhi thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 28
15-02-2011 Quyết định số 227/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 30
25-01-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XV. 34
16-02-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. 36
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
26-01-2011 Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc bổ sung biểu giá thu một phần viện phí. 39
17-02-2011 Quyết định số 251/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể sử dụng tài nguyên nước tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và dự báo đến năm 2020. 45
33,016,793 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner