"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)






Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2011 Ngày 08 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2011 Quyết định số 1779/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
07-11-2011 Quyết định số 1858/2011/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-11-2011 Quyết định số 1850/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá đất đường Phan Đình Phùng, thành phố Tuy Hòa tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2011. 22
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2011 Quyết định số 1780/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. 25
02-11-2011 Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. 49
31-10-2011 Công văn số 2840/UBND-SNV về việc đính chính Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND tỉnh. 62
33,015,542 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner