"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2011 Ngày 31 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-10-2011 Quyết định số 1791A/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-10-2011 Kế hoạch số 76/KH-UBND thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. 07
21-10-2011 Kế hoạch số 77/KH-UBND tổ chức phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. 18
24-10-2011 Kế hoạch số 78/KH-UBND phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 25
27-10-2011 Kế hoạch số 79/KH-UBND phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 44
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
21-10-2011 Quyết định số 1758/QĐ-UBND về việc công nhận Hội Tù chính trị yêu nước tỉnh là hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Phú Yên. 58
21-10-2011 Quyết định số 1760/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Yên. 59
21-10-2011 Quyết định số 1761/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. 60
28-10-2011 Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 61
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner