"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 79           Năm 2010 Ngày 06 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-08-2010 Quyết định số 1148/2010/QĐ-UBND về việc quy định Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh. 03
23-08-2010 Quyết định số 1196/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh. 09
24-08-2010 Quyết định số 1205/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Vũng Rô, các khu vực tiếp nhận tàu biển ngoài khơi vùng biển Phú Yên. 19
06-09-2010 Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-08-2010 Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. 39
24-08-2010 Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Phú Yên. 41
25-08-2010 Quyết định số 1228/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. 51
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
16-08-2010 Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại các doanh nghiệp nhà nước, xếp loại Ban Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2009. 54
24-08-2010 Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 59
23-08-2010 Chỉ thị số 11/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 trên địa bàn tỉnh. 61
32,998,006 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner