"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 76           Năm 2010 Ngày 15 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2010 Quyết định số 841/2010/QĐ-UBND về việc chuyển giao thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
07-07-2010 Quyết định số 893/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo giúp triển khai các thủ tục đầu tư Dự án hầm đường bộ đèo Cả trên quốc lộ 1A qua tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. 05
07-07-2010 Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-07-2010 Quyết định số 923/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2025. 18
13-07-2010 Quyết định số 924/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Hòa đến 2020. 40
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2010 Quyết định số 889/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2009. 61
08-07-2010 Quyết định số 901/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Công Thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện. 62
12-07-2010 Quyết định số 922/QĐ-UBND về việc chuyển 05 trường THPT bán công thành trường THPT công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 64
32,997,967 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner