"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 68           Năm 2010 Ngày 04 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2009 Quyết định số 2377/2009/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý tàu cá, lồng, bè nuôi trồng thủy sản và các cấu trúc nổi khác phục vụ cho hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
30-12-2009 Quyết định số 2438/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 06
24-12-2009 Chỉ thị số 38/2009/CT-UBND về việc đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và các sự kiện chính trị diễn ra trong năm 2010. 13
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2009 Quyết định số 2377/2009/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý tàu cá, lồng, bè nuôi trồng thủy sản và các cấu trúc nổi khác phục vụ cho hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2009 Kế hoạch số 59/KH-UBND thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 19
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2009 Quyết định số 2313/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 41
23-12-2009 Quyết định số 2323/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bỡi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 tỉnh Phú Yên. 51
30-12-2009 Quyết định số 2431/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. 60
30-12-2009 Quyết định số 2432/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. 61
30-12-2009 Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. 62
30-12-2009 Quyết định số 2434/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. 63
30-12-2009 Quyết định số 2435/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. 64
32,997,970 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner