"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 66           Năm 2009 Ngày 05 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2009 Quyết định số 2008/2009/QĐ-UBND về việc chia tách, sáp nhập, thành lập mới khu phố thuộc các phường của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-10-2009 Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 09
26-10-2009 Quyết định số 2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 13
30-10-2009 Quyết định số 2068/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh và các trường trung học phổ thông không chuyên trên địa bàn tỉnh. 22
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2009 Quyết định số 1936/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phối hợp vận hành điều tiết lũ các hồ chứa thủy điện lưu vực sông Ba trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 24
16-10-2009 Quyết định số 1939/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Tây Hòa. 33
16-10-2009 Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Hòa. 34
16-10-2009 Quyết định số 1941/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Tuy Hòa. 35
16-10-2009 Quyết định số 1942/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Tuy An. 36
16-10-2009 Quyết định số 1943/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đông Hòa. 37
16-10-2009 Quyết định số 1944/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đồng Xuân. 38
16-10-2009 Quyết định số 1945/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Sông Hinh. 39
16-10-2009 Quyết định số 1946/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Sơn Hòa. 40
16-10-2009 Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã Sông Cầu. 41
21-10-2009 Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ, cách thức quản lý và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ di dân định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên giai đoạn 2007-2010 và đến 2012. 42
26-10-2009 Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc thực hiện Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 52
04-11-2009 Chỉ thị số 31/CT-UBND về việc triển khai toàn diện, mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết. 54
33,277,138 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner