"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 58           Năm 2009 Ngày 06 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-06-2009 Nghị quyết số 124/2009/NQ-HĐND về thành lập thị xã Sông Cầu và thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 03
15-06-2009 Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện. 06
15-06-2009 Nghị quyết số 126/2009/NQ-HĐND về miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2004-2011. 11
15-06-2009 Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2004-2011. 12
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2009 Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-05-2009 Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên. 17
27-05-2009 Quyết định số 936/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên. 19
04-06-2009 Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh mạng lưới cao độ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng; tỷ lệ 1/2.000 Đồ án khu trung tâm thị trấn Phú Thứ. 27
22-06-2009 Quyết định số 1158/QĐ-UBND về việc phân loại đường phố địa bàn thị trấn Sông Cầu để làm căn cứ tính thuế nhà, đất. 31
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
08-05-2009 Quyết định số 815/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý các dự án cấp bách tỉnh Phú Yên. 35
01-07-2009 Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra thuộc Ban Dân tộc tỉnh. 37
02-07-2009 Quyết định số 1228/QĐ-UBND về việc ban hành mức chi thù lao cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình ở cấp xã, thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 38
05-06-2009 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi. 39
01-07-2009 Chỉ thị số 19/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 trên địa bàn tỉnh. 43
33,276,982 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner