"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 56           Năm 2009 Ngày 29 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-04-2009 Quyết định số 606/2009/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục số 01 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Phú Yên. 03
17-04-2009 Quyết định số 626/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thực hiện theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2009 Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy số 30-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 17
22-04-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước. 29
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
17-04-2009 Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2007. 32
17-04-2009 Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp và thủ tục chứng nhận đầu tư tại tỉnh Phú Yên. 33
21-04-2009 Quyết định số 646/QĐ-UBND về việc công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 63
20-04-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 64
33,277,047 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner