"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 50           Năm 2009 Ngày 15 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2008 Quyết định số 2186/2008/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh. 04
25-12-2008 Quyết định số 2187/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 06
25-12-2008 Quyết định số 2188/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh. 10
25-12-2008 Quyết định số 2189/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh. 13
29-12-2008 Quyết định số 2215/2008/QĐ-UBND về việc đặt tên một số đường ở thành phố Tuy Hòa năm 2008. 15
30-12-2008 Quyết định số 2233/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân ngày Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 trong năm 2009 và 2010. 19
31-12-2008 Quyết định số 2249/2008/QĐ-UBND về việc quy định về số lượng chức danh và chế độ, chính sách, trang bị cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh. 21
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân
26-12-2008 Nghị quyết số 257/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009. 24
26-12-2008 Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. 29
26-12-2008 Nghị quyết số 259/2008/NQ-HĐND về việc đề nghị điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các danh mục công trình năm 2008. 32
26-12-2008 Nghị quyết số 260/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 33
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa
25-12-2008 Nghị quyết số 329/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 36
25-12-2008 Nghị quyết số 330/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách nhà nước của huyện Sơn Hòa năm 2009. 42
25-12-2008 Nghị quyết số 331/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2009 Quyết định số 19/QĐ-UBND về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường. 47
05-01-2009 Kế hoạch số 01/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 48
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2008 Quyết định số 2238/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2009-2010). 56
02-01-2009 Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 64
05-01-2009 Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá bồi thường mộ đất khi nhà nước thu hồi đất. 66
07-01-2009 Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc quy định rút dự toán đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện và thành phố. 68
33,276,704 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner