"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2008 Ngày 15 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2008 Quyết định số 1384/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 03
10-09-2008 Quyết định số 1444/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-09-2008 Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 21
10-09-2008 Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Phòng Công chứng số 1 sang đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. 40
10-09-2008 Quyết định số 1440/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Phú Yên thành Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên. 41
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2008 Quyết định số 1291/QĐ-UBND về mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (bệnh tai xanh ở lợn). 43
20-08-2008 Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực I. 46
29-08-2008 Quyết định số 1368/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012. 50
09-09-2008 Quyết định số 1435/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã Hòa Định Đông, thị trấn Phú Hòa thuộc huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. 59
11-09-2008 Quyết định số 1449/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chỉ giới đường đỏ, quản lý và cắm mốc lộ giới tuyến đường An Phú - An Hải - Gành Đá Đĩa. 60
19-08-2008 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 và Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 62
11-09-2008 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc quy hoạch và quản lý tuyến đường An Phú - An Hải - Gành Đá Đĩa. 64
33,493,231 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner