"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2008 Ngày 17 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa
08-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Hòa đến năm 2020. 03
08-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đề án phân loại đô thị xã Hòa Vinh. 05
08-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 của huyện Đông Hòa. 06
08-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 của huyện Đông Hòa. 08
08-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 10
Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa
03-07-2008 Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. 13
03-07-2008 Nghị quyết số 52/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2008. 15
03-07-2008 Nghị quyết số 53/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ, biện pháp công tác tài chính - ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2008. 25
03-07-2008 Nghị quyết số 54/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007. 45
03-07-2008 Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tây Hòa, khóa IX (nhiệm kỳ 2004-2009). 53
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-07-2008 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 34-PL/UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007; Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. 54
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2008 Quyết định số 1081/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp và thủ tục chứng nhận đầu tư tại tỉnh Phú Yên. 56
07-07-2008 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. 70
33,276,949 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner