"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2008 Ngày 01 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2008 Quyết định số 999/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-06-2008 Quyết định số 927/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/2.000, Đồ án Khu dân dụng Hồ Sơn và dọc đường Trần Phú (thành phố Tuy Hòa). 08
10-06-2008 Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500, Đồ án Khu phố Điện Biên Phủ (thành phố Tuy Hòa). 26
25-06-2008 Quyết định số 1001/QĐ-UBND về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí tuyển sinh phổ thông. 38
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
10-06-2008 Quyết định số 936/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm hành chính mới và khu dân cư mới (bao gồm tái định cư) của xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa tỷ lệ 1/2.000. 39
32,709,094 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner