"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2008 Ngày 30 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa
15-05-2008 Quyết định số 4073/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục, trách nhiệm pháp lý trong việc xử lý vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực đất đai, hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị, quản lý sử dụng nhà; trình tự, thủ tục ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. 03
27-05-2008 Quyết định số 4213/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. 45
Ủy ban nhân dân huyện Sông Cầu
23-05-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Sông Cầu. 58
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-05-2008 Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế. 64
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
12-05-2008 Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc phê duyệt suất đầu tư các công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. 68
15-05-2008 Quyết định số 799/QĐ-UBND về việc thành lập Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Viết Xuân. 70
33,276,798 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner