"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2008 Ngày 14 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2008 Quyết định số 715/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 03
05-05-2008 Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 06
06-05-2008 Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2008 Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quản lý. 15
25-04-2008 Quyết định số 702/QĐ-UBND về việc chuyển Ban quản lý dự án đầu tư của Sở Thương mại và Du lịch (nay là Sở Công Thương) về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 35
09-05-2008 Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Đồ án khu dân cư phía Tây đường Hùng Vương (đoạn từ giao đường N5 đến giao đường 14) thành phố Tuy Hòa. 36
12-05-2008 Quyết định số 760/QĐ-UBND về việc ban hành giá đất ở dọc đường Trần Phú, thành phố Tuy Hòa (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường quy hoạch số 1 thuộc khu dân cư số 2 Trần Phú - Lê Thành Phương). 57
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2008 Quyết định số 717/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/2.000 khu tái định cư Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 59
05-05-2008 Quyết định số 724/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trường Cao đẳng nghề Phú Yên. 67
29-04-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo. 68
32,637,928 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner