"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2008 Ngày 25 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-04-2008 Quyết định số 650/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. 03
Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
02-04-2008 Quyết định số 1302/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-04-2008 Quyết định số 637/QĐ-UBND về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh. 18
23-04-2008 Quyết định số 679/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp tỉnh Phú Yên. 19
07-04-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trong năm 2008 và tuyển sinh năm học 2008-2009. 24
04-04-2008 Kế hoạch số 19/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận số 134-KL/TU ngày 11/01/2008 của Hội nghị lần thứ 9 (đợt 2) Tỉnh uỷ khóa XIV về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. 28
22-04-2008 Kế hoạch số 23/KH-UBND kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. 37
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2008 Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. 50
31-03-2008 Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. 51
31-03-2008 Quyết định số 553/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. 52
07-04-2008 Quyết định số 587/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá thiết kế các công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 53
09-04-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 56
21-04-2008 Chỉ thị số 13/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. 59
22-04-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai các giải pháp để góp phần kiềm chế lạm phát và phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2008. 63
33,340,097 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner