"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2008 Ngày 01 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2008 Quyết định số 475/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu thầu xây dựng công trình thanh toán bằng tiền và quyền sử dụng đất thuộc dự án Hạ tầng đô thị Nam Tuy Hòa - Vũng Rô. 03
24-03-2008 Quyết định số 540/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 15
Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
14-03-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2008 Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng và tổ chức về gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 35
20-03-2008 Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng và tổ chức về dân số từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh về Sở Y tế. 36
20-03-2008 Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công Thương. 37
20-03-2008 Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 38
20-03-2008 Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở Nội vụ. 39
20-03-2008 Quyết định số 487/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 40
20-03-2008 Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng và tổ chức về bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 41
20-03-2008 Quyết định số 489/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh vào Sở Nội vụ. 42
20-03-2008 Quyết định số 490/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thể dục Thể thao với Sở Văn hóa - Thông tin; tiếp nhận chức năng và tổ chức về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 43
20-03-2008 Quyết định số 491/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông. 45
20-03-2008 Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 46
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
27-03-2008 Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 60
33,165,581 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner