"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2008 Ngày 17 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-03-2008 Quyết định số 404/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2006-2010. 03
05-03-2008 Quyết định số 405/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 13
07-03-2008 Quyết định số 412/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí áp dụng tại Trường Đại học Phú Yên và Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên. 25
11-03-2008 Quyết định số 418/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh và mức chi tiếp khách trong nước. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-03-2008 Quyết định số 413/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 32
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-03-2008 Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của cấp xã. 36
06-03-2008 Quyết định số 407/QĐ-UBND về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của cấp huyện. 45
06-03-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2008. 56
33,173,187 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner