"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2007 Ngày 06 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2007 Quyết định số 1315/2007/QĐ-UBND về việc đổi tên các thôn thuộc xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. 04
30-07-2007 Quyết định số 1337/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho UBND huyện Đông Hòa. 05
30-07-2007 Quyết định số 1338/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho UBND huyện Tây Hòa. 06
30-07-2007 Quyết định số 1339/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho UBND huyện Sơn Hòa. 07
30-07-2007 Quyết định số 1340/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho UBND huyện Tuy An. 08
30-07-2007 Quyết định số 1341/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho UBND huyện Phú Hòa. 09
30-07-2007 Quyết định số 1342/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho UBND huyện Sông Hinh. 10
30-07-2007 Quyết định số 1343/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho UBND huyện Sông Cầu. 11
Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa
25-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007. 12
25-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 16
25-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Phú Hòa năm 2006. 19
Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa
11-07-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007. 21
11-07-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2007. 23
11-07-2007 Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ, biện pháp công tác tài chính - ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2007. 31
11-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2006. 43
11-07-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Hòa đến năm 2020. 54
11-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND về thực hiện Đề án làm giảm tai nạn giao thông từ nay đến năm 2010. 56
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-07-2007 Quyết định số 1283/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Đồ án khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (tỉ lệ 1/2.000) và Thiết kế đô thị (tỉ lệ 1/500). 58
30-07-2007 Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo, chỉnh trang; tỷ lệ 1/2.000 Đồ án Khu dân dụng Phước Hậu (thành phố Tuy Hòa). 79
30-07-2007 Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc thành lập Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Bá Ngọc. 90
30-07-2007 Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc thành lập Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Chu Văn An. 92
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2007 Quyết định số 1313/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2007-2010. 94
Trung tâm tin học và Công báo
31-07-2007 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-THCB các văn bản đăng trên Công báo số 08, phát hành ngày 20 tháng 7 năm 2007. 100
33,003,798 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner