"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2007 Ngày 27 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-07-2007 Nghị quyết số 72/2007/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007. 04
19-07-2007 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 2006-2020. 07
19-07-2007 Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND về chế độ chi đặc thù trong hoạt động của HĐND các cấp. 09
19-07-2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 13
19-07-2007 Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương. 23
19-07-2007 Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND về tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án, công trình quan trọng theo nghị quyết của HĐND tỉnh. 28
19-07-2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn bổ sung biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo các huyện năm học 2007-2008. 31
19-07-2007 Nghị quyết số 79/2007/NQ-HĐND về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao giai đoạn 2006-2010. 33
19-07-2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hòa Định Đông để thành lập thị trấn Phú Hòa và xã Hòa Định Đông thuộc huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. 37
19-07-2007 Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Phú Lâm để thành lập phường Phú Lâm, phường Phú Thạnh và phường Phú Đông thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 39
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2007 Quyết định số 1303/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức chi thực hiện chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú trên địa bàn tỉnh. 41
24-07-2007 Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. 45
25-07-2007 Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND về tăng cường biện pháp đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ. 50
25-07-2007 Chỉ thị số 28/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 52
Hội đồng nhân dân huyện Tuy An
13-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007. 55
13-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007. 61
13-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Tuy An năm 2006. 63
13-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2007-2011. 65
13-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện Tuy An giai đoạn 2007-2011. 67
32,998,132 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner