"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2007 Ngày 09 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
09-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-TT.HĐND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2007-2012). 04
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-06-2007 Quyết định số 1103/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý. 07
27-06-2007 Quyết định số 1128/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. 45
28-06-2007 Quyết định số 1137/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu cho thuê điểm kinh doanh tại nhà Bách hoá chợ Tuy Hòa và phê duyệt Phương án huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà Bách hoá chợ Tuy Hòa giai đoạn I. 57
04-06-2007 Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác bán đấu giá tài sản. 67
14-06-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND về việc tổ chức triển khai Luật Cư trú. 70
25-06-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ hoạt động trên biển. 73
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-06-2007 Quyết định số 1126/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo, chỉnh trang; tỷ lệ 1/2000 Đồ án Khu dân dụng Nguyễn Trung Trực (thành phố Tuy Hòa). 76
26-06-2007 Quyết định số 1127/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo, chỉnh trang; tỷ lệ 1/2000 Đồ án Khu dân dụng Lê Thành Phương (thành phố Tuy Hòa). 86
04-06-2007 Chỉ thị số 17/CT-UBND về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. 97
08-06-2007 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ các tuyến cáp thông tin trên biển. 100
20-06-2007 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007. 102
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2007 Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 107
12-06-2007 Quyết định số 1035/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị thành phố Tuy Hòa đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006. 108
12-06-2007 Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Đồng Xuân đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006. 109
12-06-2007 Quyết định số 1037/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Sông Cầu đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006. 110
12-06-2007 Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Tuy An đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006. 111
12-06-2007 Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Tây Hòa đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006. 112
12-06-2007 Quyết định số 1040/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Đông Hòa đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006. 113
12-06-2007 Quyết định số 1041/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Phú Hòa đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006. 114
14-06-2007 Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại địa phương do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. 115
20-06-2007 Quyết định số 1105/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giải quyết đất ở cho hộ nghèo không có đất ở. 117
21-06-2007 Quyết định số 1112/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống bến xe trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 120
33,016,871 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner