"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2007 Ngày 02 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
07-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-TT.HĐND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2007-2012). 05
07-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-TT.HĐND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2007-2012). 08
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2007 Quyết định số 472/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục trong quản lý đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 11
19-03-2007 Quyết định số 536/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung phân luồng tuyến giao thông các tuyến đường nội thành thành phố Tuy Hòa cho xe buýt hoạt động. 50
29-03-2007 Quyết định số 599/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, để thực hiện Chương trình phát triển đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. 52
29-03-2007 Quyết định số 600/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Công nghiệp cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 57
10-04-2007 Quyết định số 657/2007/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường thuộc thành phố Tuy Hòa. 59
10-04-2007 Quyết định số 658/2007/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính các xã thuộc huyện Phú Hòa. 60
10-04-2007 Quyết định số 659/2007/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính các xã thuộc huyện Đông Hòa. 61
10-04-2007 Quyết định số 661/2007/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Sơn Hòa. 62
10-04-2007 Quyết định số 662/2007/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Sông Hinh. 63
10-04-2007 Quyết định số 663/2007/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Sông Cầu. 64
10-04-2007 Quyết định số 664/2007/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Tuy An. 65
10-04-2007 Quyết định số 665/2007/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Đồng Xuân. 66
17-04-2007 Quyết định số 711/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Qui định thời gian giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 67
22-03-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 73
29-03-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện. 75
09-04-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ. 78
18-04-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND về việc thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm. 81
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2007 Quyết định số 452/QĐ-UBND về việc chuyển Chi cục Kiểm lâm tỉnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 85
08-03-2007 Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc phân loại đường phố trong các đô thị trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ tính thuế đất. 86
12-03-2007 Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 96
14-03-2007 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch lở mồm long móng gia súc và cúm gia cầm. 109
23-03-2007 Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch Phú Yên. 111
23-04-2007 Quyết định số 745/QĐ-UBND về việc ban hành Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý nhà nước về văn hóa thông tin ở địa phương. 112
23-04-2007 Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc quy định nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa thông tin của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 116
15-03-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2007. 118
16-03-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trong năm 2007 và tuyển sinh năm học 2007-2008. 121
21-03-2007 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007. 124
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-03-2007 Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng xếp loại đường bộ trên các tuyến tỉnh lộ để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô năm 2007. 127
30-03-2007 Quyết định số 625/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Phú Yên. 130
33,003,734 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner