"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2007 Ngày 02 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND về việc đổi tên thôn thành khu phố thuộc thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. 04
05-01-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND về mức phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, buôn, khu phố. 06
26-01-2007 Quyết định số 184/2007/QĐ-UBND về việc ban hành “Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Phú Yên”. 07
26-01-2007 Quyết định số 185/2007/QĐ-UBND về việc ban hành “Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Phú Yên”. 23
29-01-2007 Quyết định số 206/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Phát triển bền vững ngành Tài nguyên và Môi trường đến năm 2010. 64
31-01-2007 Quyết định số 236/2007/QĐ-UBND về việc chia tách để thành lập khu phố mới thuộc phường 8 thành phố Tuy Hòa. 93
15-02-2007 Quyết định số 441/2007/QĐ-UBND về việc sáp nhập thôn 5 và thôn 7 thành thôn Xuân Bình thuộc xã An Xuân, huyện Tuy An. 95
31-01-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. 96
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-01-2007 Quyết định số 231A/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Phú Yên. 100
09-02-2007 Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2006. 103
09-01-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống hạn năm 2007. 104
18-02-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 và tuyển sinh năm học 2011-2012. 107
21-02-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND triển khai thực hiện việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an theo Nghị định 169/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của Chính phủ. 110
28-02-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương. 112
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
03-01-2007 Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Sông Cầu giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2006. 114
03-01-2007 Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Tây Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2006. 115
03-01-2007 Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Đông Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2006. 116
03-01-2007 Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Đồng Xuân giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2006. 117
03-01-2007 Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị thành phố Tuy Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2006. 118
03-01-2007 Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Phú Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2006. 119
03-01-2007 Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Tuy An giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2006. 120
30-01-2007 Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2006. 121
30-01-2007 Quyết định số 210/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2006. 122
30-01-2007 Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2006. 123
30-01-2007 Quyết định số 212/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2006. 124
05-02-2007 Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch nội dung hoạt động và kinh phí khoa học công nghệ năm 2007; danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ đưa vào thực hiện năm 2007 tỉnh Phú Yên. 125
09-02-2007 Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2006. 140
33,003,894 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner