"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2007 Ngày 24 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 04
07-12-2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008. 09
07-12-2007 Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2006. 35
07-12-2007 Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND về việc đặt tên, đổi tên một số đường và công trình công cộng ở thành phố Tuy Hòa. 38
07-12-2007 Nghị quyết số 86/2007/NQ-HĐND về việc chính sách đào tạo sau đại học đến năm 2015 phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên. 40
07-12-2007 Nghị quyết số 87/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Phú Yên. 43
07-12-2007 Nghị quyết số 88/2007/NQ-HĐND về việc mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. 45
07-12-2007 Nghị quyết số 89/2007/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Phú Yên. 47
07-12-2007 Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 48
07-12-2007 Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 51
07-12-2007 Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008. 53
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2007 Chỉ thị số 42/2007/CT-UBND về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 55
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2007 Chỉ thị số 43/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo phát triển kinh tế VAC và tổ chức hoạt động Hội làm vườn. 59
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2007 Quyết định số 2419/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề Bánh tráng Đông Bình tại thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa. 61
20-12-2007 Quyết định số 2420/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề Bó chổi Mỹ Thành tại thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa. 62
20-12-2007 Quyết định số 2421/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề Đan đát Vinh Ba tại thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa. 63
20-12-2007 Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề Trồng dâu, Nuôi tằm Mỹ Thạnh Tây tại thôn Mỹ Thạnh Tây, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa. 64
33,003,781 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner