"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32 + 33           Năm 2020 Ngày 16 tháng 9 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-09-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh. 04
08-09-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 06
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
03-09-2020 Quyết định số 1520/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 37
03-09-2020 Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 44
03-09-2020 Quyết định số 1525/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 76
03-09-2020 Quyết định số 1532/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. 85
03-09-2020 Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực đấu giá tài sản; quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 87
04-09-2020 Quyết định số 1534/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 93
08-09-2020 Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên. 95
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-09-2020 Quyết định số 1537/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư chỉnh trang (phía Bắc đường Ngô Gia Tự) phường Phú Đông, Phú Thạnh thuộc Đồ án Quy hoạch Khu Đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa. 52
09-09-2020 Quyết định số 1590/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Tây Hòa thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 55
09-09-2020 Quyết định số 1591/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sông Hinh thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 60
09-09-2020 Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Phú Hòa thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 65
09-09-2020 Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sơn Hòa thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 70
09-09-2020 Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị xã Sông Cầu thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 71
33,693,902 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner