"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 48 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-06-2013 Quyết định số 976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển cơ sở vật chất và bộ phận giáo viên THCS của Trường phổ thông cấp 2-3 Xuân Phước về UBND huyện Đồng Xuân và đổi tên Trường phổ thông cấp 2-3 Xuân Phước thành Trường THPT Nguyễn Thái Bình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
08-05-2013 Kế hoạch số 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 154-KL/TU, ngày 22/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 29/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
28-12-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
27-12-2012 Quyết định số 2225/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Trần Phú, huyện Sông Hinh đạt chuẩn quốc gia.
27-12-2012 Quyết định số 2213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến thuộc thị xã Sông Cầu.
12-12-2012 Quyết định số 2074/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định, thành phố Tuy Hòa đạt chuẩn quốc gia.
26-11-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
14-11-2012 Quyết định số 1868/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở Hòa An, huyện Phú Hòa đạt chuẩn quốc gia.
13-11-2012 Quyết định số 1865/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, thành phố Tuy Hòa đạt chuẩn quốc gia.
25-10-2012 Quyết định số 1747/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
25-10-2012 Quyết định số 1746/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
25-10-2012 Quyết định số 1745/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
25-10-2012 Quyết định số 1744/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
25-10-2012 Quyết định số 1743/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
16-10-2012 Quyết định số 1670/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.
17-08-2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013.
02-07-2012 Quyết định số 956/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Đồng Xuân giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011.
02-07-2012 Quyết định số 955/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Sông Hinh giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011.
02-07-2012 Quyết định số 954/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Sơn Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011.
02-07-2012 Quyết định số 953/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị xã Sông Cầu giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,322,153 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner