"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Doanh nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Doanh nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-08-2012 Quyết định số 1154/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Phú Yên.
21-11-2011 Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,340,311 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner