"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn bản quy phạm pháp luật  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 97 văn bản thuộc lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-09-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
16-09-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi khoản 6, Điều 10 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND Tỉnh.
16-09-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
16-09-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
14-08-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
14-08-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
14-08-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định xử lý tồn tại đối với đất ở đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
01-08-2013 Nghị quyết số 85/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, mức thù lao đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.
01-08-2013 Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung khoản 4 vào “Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015” ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh.
01-08-2013 Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
01-08-2013 Nghị quyết số 82/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
01-08-2013 Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013.
25-07-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.
16-07-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
15-07-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh.
10-07-2013 Quyết định số 1193/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
10-07-2013 Quyết định số 1165/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Yên.
28-06-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh.
20-06-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh.
05-06-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Phú Yên.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,466,515 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner