"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tổ chức bộ máy  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 78 văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức bộ máy:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-06-2013 Quyết định số 1105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở Tư pháp.
26-06-2013 Quyết định số 1088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo”.
24-04-2013 Quyết định số 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ”.
25-01-2013 Quyết định số 207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên “Về việc đổi tên Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Phú Yên thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên thuộc Sở Tư pháp”.
12-01-2013 Quyết định số 112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên”.
13-12-2012 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung biên chế công chức, biên chế sự nghiệp các loại, chỉ tiêu hợp đồng lao động hành chính cho các cơ quan, đơn vị năm 2013 và chỉ tiêu lao động hành chính, biên chế sự nghiệp dự phòng để thực hiện chính sách thu hút, sử dụng trí thức năm 2013.
23-11-2012 Quyết định số 1961/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Phú Yên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Niềm vui.
12-11-2012 Quyết định số 1856/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Phú Yên.
07-11-2012 Quyết định số 1841/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng”.
07-11-2012 Quyết định số 1839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 về việc đổi tên Trung tâm Nghiên cứu quy hoạch và Thẩm định xây dựng thành Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Phú Yên trực thuộc Sở Xây dựng.
30-10-2012 Quyết định số 1790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phú Hòa.
24-10-2012 Quyết định số 1739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
26-09-2012 Quyết định số 1540/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên một số chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
19-09-2012 Quyết định số 1493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sông Hinh.
19-09-2012 Quyết định số 1492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Sông Cầu.
19-09-2012 Quyết định số 1491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sơn Hòa.
19-09-2012 Quyết định số 1490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đồng Xuân.
19-09-2012 Quyết định số 1489/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh thành phố Tuy Hòa.
19-09-2012 Quyết định số 1488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Tây Hòa.
19-09-2012 Quyết định số 1487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Tuy An.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,322,267 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner