"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi trường  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2012 Nghị quyết số 72/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
30-11-2011 Quyết định số 1987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
17-02-2011 Quyết định số 251/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể sử dụng tài nguyên nước tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và dự báo đến năm 2020.
09-01-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống hạn năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,339,776 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner