"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chế độ, chính sách xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 27 văn bản thuộc lĩnh vực Chế độ, chính sách xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2012 Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2015.
26-09-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh.
14-09-2012 Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số quy định về Quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành kèm theo Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.
14-09-2012 Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
14-09-2012 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng Phó trưởng Công an xã, Công an viên và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
14-09-2012 Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp thôi việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
14-09-2012 Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức.
30-08-2012 Quyết định số 1321/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Phú Yên và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Phú Yên.
12-07-2012 Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
12-07-2012 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
12-07-2012 Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và các chế độ khác cho hoạt động thể dục thể thao do địa phương quản lý.
20-03-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
09-02-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
05-01-2012 Quyết định số 04/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức quà tặng cho các đối tượng chính sách nhân ngày Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 trong năm 2012.
05-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp.
04-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế vận động, đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh.
23-12-2011 Quyết định số 2189/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.
16-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ thêm phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, khu phố và một số đối tượng khác ở cơ sở trong năm 2012.
11-11-2011 Quyết định số 1880/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
08-11-2011 Quyết định số 1861/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,322,302 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner