"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân sách - Tín dụng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân sách - Tín dụng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2012 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Phú Yên.
12-09-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tín dụng vệ sinh.
16-12-2011 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2010.
25-11-2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý đầu tư từ nguồn vốn nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.
05-12-2008 Nghị quyết số 116/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2007.
05-12-2008 Nghị quyết số 107/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009.
21-10-2008 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,340,160 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner