"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lâm nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-09-2012 Quyết định số 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên.
30-07-2012 Quyết định số 1116/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên.
23-11-2011 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.
08-11-2011 Quyết định số 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015.
02-11-2011 Quyết định số 1819/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020.
24-10-2008 Quyết định số 1722/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt suất đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Phú Yên.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,339,866 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner